Política de privadesa i Avís legal

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades personals proporcionades per vostè a través de la pàgina web deltaoest.com (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d'aquest lloc web seran tractades per DELTA OEST, S.L., amb domicili per a l'exercici de drets en RONDA DE BELLESGUARD, 38 - 08203 SABADELL (Barcelona). Correu electrònic: info@deltaoest.com.

Finalitats del tractament
  • Informar-sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis de la pàgina web o per correu electrònic.
  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s'escau.
  • Amb la finalitat d'obtenir informació de l'ús de la pàgina web, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d'Internet que no permet identificar l'interessat en cap moment.
Legitimació

Consentimient. Les dades personals obtingudes a través dels formularis de la pàgina web seran tractades únicament basant-se el consentiment atorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda de la pàgina web serà tractada en base a l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l'usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l'usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.
Quan l'usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, petició de pressupostos, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar responsabilitats del tractament.
Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que l'identifiqui dirigit a DELTA OEST, S.L. RONDA DE BELLESGUARD, 38 - 08203 SABADELL (Barcelona). Correu electrònic: info@deltaoest.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

II. AVÍS LEGAL

Identificació

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, DELTA OEST, S.L., l'informa que les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web deltaoest.com.

Denominació: DELTA OEST, S.L.
Domicili: RONDA DE BELLESGUARD 38, 08203 SABADELL (BARCELONA)
Telèfon: 937102245
E-mail: info@deltaoest.com
CIF: B60640075
Inscripció registral: De Barcelona T 38.877, F 183, S 8, H B 117.749, I / A 11 (24.04.12)

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a DELTA OEST, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de DELTA OEST, S.L.

L'accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de DELTA OEST, S.L., llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes o serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
DELTA OEST, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

DELTA OEST, S.L. no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per DELTA OEST, S.L., per això, no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.